Madde Bağımlılığı ve Diğer Bağımlılık Türleri

Madde Bağımlılığı ve Davranışsal Bağımlılık

Bağımlılık, bir maddeye, davranışa veya aktiviteye karşı geliştirilen bağımlılığı ifade eder. Bağımlılık türleri genellikle iki ana kategori altında incelenir: madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık. Madde bağımlılığı, sigara, alkol veya uyuşturucu gibi maddelerle ilişkilidir. Öte yandan, davranışsal bağımlılık, oyunlar, internet, alışveriş veya cinsel davranışlar gibi belirli davranışlara aşırı düşkünlüktür. Bu tür bağımlılıklar genellikle bireyin günlük yaşamını olumsuz etkiler ve kişisel, sosyal veya mesleki sorunlara yol açabilir. Uzmanlık gerektiren bu alanda tedavi genellikle terapileri içerir ve bireysel, aile tabanlı veya topluluk destekli olabilir.

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı, bir kişinin belirli bir maddeye karşı kontrolünü kaybetmesi ve bu madde kullanımı nedeniyle fiziksel ve/veya psikolojik olarak bağımlı hale gelmesidir. Madde bağımlılığı genellikle kimyasal maddelerin aşırı ve kontrolsüz kullanımıyla ilişkilidir. Bu bağımlılık türleri çeşitli madde gruplarına dayanabilir ve nedenleri karmaşık olabilir.

Madde Bağımlılığı Türleri

 1. Nikotin Bağımlılığı: Sigara içmek ve diğer tütün ürünleri kullanımı nedeniyle gelişir.
 2. Alkol Bağımlılığı: Alkol tüketiminin aşırı ve düzenli olarak devam etmesi sonucu ortaya çıkar.
 3. Uyuşturucu Bağımlılığı: Farklı türdeki uyuşturucuların kullanımına bağlı olarak gelişebilir (örneğin, kokain, eroin, metamfetamin, marihuana).

Madde Bağımlılığı Nedenleri

 1. Genetik Faktörler: Aile geçmişinde madde bağımlılığı olan bireylerde genetik yatkınlık, bağımlılık riskini artırabilir.
 2. Çevresel Etkiler: Kişinin büyüdüğü çevre, arkadaş çevresi ve sosyal faktörler madde kullanımını etkileyebilir.
 3. Psikolojik Faktörler: Depresyon, anksiyete, stres gibi psikolojik sorunlar, madde kullanımına yönlendirebilir.
 4. BiyoKimyasal Etkiler: Bazı maddeler, beyin kimyasını etkileyerek bağımlılığa yol açabilir.
 5. Zihinsel Sağlık Durumu: Zihinsel sağlık sorunları, madde kullanımını tetikleyebilir veya bu sorunlarla başa çıkmak için kullanımı artırabilir.
 6. Eğitim Seviyesi ve Bilinçsiz Kullanım: Bilinçsiz madde kullanımı veya düşük eğitim seviyesi, bağımlılık riskini artırabilir.

Bağımlılık, genellikle bu faktörlerin karmaşık bir kombinasyonuyla ilişkilidir. Tedavi genellikle biyoenerji, medikal, psikososyal ve davranışsal terapileri içerir ve kişinin yaşam tarzını, çevresini ve zihinsel sağlığını ele almayı amaçlar. Bağımlılık tedavisi, uzman bir profesyonel tarafından yönetilmelidir.

Kimyasal Bağımlılıkları Sona Erdirin

Abrahamson metodu bioenerji yöntemini kullanarak tek seansta %90 üzerinde başarı oranı ile çeşitli kimyasal bağımlılıkların sonra ermesini sağlar. Bu metot 20-30 dakika gibi kısa bir sürede 1 seans uygulanır. Bir yıl garantili yöntem ile sigara, alkol ve esrar gibi bir çok bağımlılığınıza son verebilirsiniz. Çok geç olmadan kimyasal bağımlılıklarınızın üzerine giderek sonlandırın! Şimdi harekete geçin.

Biorezonans mı Beoieneri ile mi sigarayı bırakmak?
Abrahamson Metodu ile Madde Bağımlılığından Kurtulun

Davranışsal Bağımlılık

Davranışsal bağımlılık, bireyin belirli bir eyleme veya davranışa aşırı düzeyde bağımlı hale gelmesini ifade eden bir terimdir. Bu bağımlılık, genellikle zevk veya ödül sağlayan bir aktiviteye karşı aşırı bir ilgi veya bağlılık içerir. Davranışsal bağımlılık, madde bağımlılığından farklıdır çünkü fiziksel bağımlılık belirtileri içermez; ancak yine de kişinin sosyal, işlevsel ve duygusal yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Davranışsal Bağımlılık Türleri

 1. Oyun Bağımlılığı: Bilgisayar oyunları, video oyunları veya çevrimiçi oyunlara aşırı düzeyde bağımlı olma durumu.
 2. İnternet Bağımlılığı: İnternet kullanımına aşırı düzeyde bağımlı olma durumu, sosyal medya bağımlılığı bu kategoriye girebilir.
 3. Alışveriş Bağımlılığı: Alışveriş yapma eylemine aşırı düzeyde bağımlı olma durumu.
 4. Yeme Bozuklukları: Aşırı yeme, anoreksiya nervoza, bulimia nervoza gibi yeme bozuklukları davranışsal bağımlılıklar arasında yer alabilir.
 5. Çalışma Bağımlılığı: İş veya çalışma aktivitelerine aşırı düzeyde bağımlı olma durumu.

Davranışsal Bağımlılığın Nedenleri

Davranışsal bağımlılıkların nedenleri komplekstir ve birkaç faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, çevresel etmenler, psikososyal faktörler, kişilik özellikleri ve zihinsel sağlık durumu yer alabilir. Ayrıca, bir kişinin duygusal zorluklarla başa çıkma mekanizmaları, stres yönetimi yetenekleri, düşük özsaygı gibi unsurlar da davranışsal bağımlılıkları etkileyebilir.

Davranışsal bağımlılıklar genellikle bireyin günlük yaşamını etkileyerek iş, okul, ilişkiler ve genel sağlık durumu gibi alanlarda sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bu tür bağımlılıkların tedavisi, genellikle bilişsel davranış terapisi, destek grupları ve diğer terapötik yöntemleri içerebilir.

Davranışsal bağımlılıkların ortaya çıkmasında birçok karmaşık faktör rol oynayabilir. İşte davranışsal bağımlılıkların nedenleri hakkında genel bir bakış:

 1. Genetik Yatkınlık: Genetik faktörler, bireyin bağımlılıklara yatkın olmasında rol oynayabilir. Aile geçmişinde bağımlılık sorunları olan bireylerde bu tür davranışsal bağımlılıkların görülme olasılığı artabilir.
 2. Beyin Kimyası: Bazı davranışsal bağımlılıkların, özellikle oyun, alışveriş veya internet bağımlılığı gibi durumların beyin kimyasını etkileyebileceği düşünülmektedir. Beyinde ödül sistemini kontrol eden neurotransmitterlerin dengesizliği bu bağlamda rol oynayabilir.
 3. Psikososyal Faktörler: Çocukluk dönemi deneyimleri, travmatik olaylar, duygusal istismar, düşük özsaygı gibi psikososyal faktörler, davranışsal bağımlılıkların ortaya çıkmasını etkileyebilir.
 4. Zihinsel Sağlık Durumu: Anksiyete, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk gibi zihinsel sağlık sorunları, bireyin belirli davranışlara sığınmasına neden olabilir.
 5. Çevresel Etkiler: Bireyin çevresi, sosyal çevresi, arkadaş grubu ve aile yapısı da davranışsal bağımlılıkların gelişiminde etkili olabilir. Özellikle çocukluk döneminde aşırı kontrol veya aşırı serbestlik, bağımlılıkların oluşumunda etkili olabilir.
 6. Duygusal Zorluklar: Stres, kaygı, yalnızlık gibi duygusal zorluklarla başa çıkma eksiklikleri, bireyin belirli bir davranışa sığınmasına neden olabilir.
 7. Dopamin Sistemi: Bazı davranışsal bağımlılıkların ödül ve zevkle ilişkilendirilen dopamin sistemini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu, bireyin bağımlılık yaratan davranışa yönelmesine neden olabilir.
 8. Medya ve Reklamlar: Medya, reklamlar ve kültürel etmenler, bireyleri belirli aktivitelere veya ürünlere yönlendirebilir. Özellikle internet ve sosyal medya, bu tür davranışsal bağımlılıkları tetikleyebilir.

Davranışsal bağımlılıklar genellikle birden çok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, bu bağımlılıkların nedenlerini anlamak ve ele almak genellikle uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Terapi, danışmanlık ve destek grupları gibi yöntemler, bireyin bu bağımlılıklarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

 

Call Now Button