Çalışma Hayatında Sigara Kullanımı ve İş yeri Verimliliği

calisma hayatinda sigara kullanimi ve is yeri verimliligi

Sigaranın iş hayatına etkisi giderek artmakta ve şirketlerin maliyetlerini ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Daha güvenli,  daha temiz, daha sağlıklı, daha üretken bir iş yerinizin olmasını istemez misiniz ?

Şirketler için verimlilik ve gereksiz harcamalardan kaçınma giderek gündemimize girmekte.

İşyerinizi dumansız hale getirmek tüm bunları ve daha fazlasını yapabilir. Personeliniz ve işyeri ortamınız ne kadar sağlıklı olursa, kârınız o kadar sağlıklı olur.

Çalışma ortamınızda sigara içenlere sahip olmanın maliyeti nedir?

İşyerinde tütün kullanımından kaynaklanan iki tür işveren maliyeti vardır.

Doğrudan Maliyetler sağlık hizmetlerine harcanan miktardır. Doğrudan maliyetler, şirket tarafından sağlık yardımı, maluliyet ve işçi tazminatı için yapılan ödemeleri içerir.

Çalışma hayatında sigara kullanımı  Dolaylı Maliyetler, hastalığın tedavisi ile hemen ilgili olmayan giderlerdir. Bunlar arasında, maaş kaybı, iş günlerinin kaybı, yedek işçilerin kullanımına ilişkin maliyetler, fazla mesai giderleri, devamsızlıkla ilgili verimlilik kayıpları ve işyerinde çalışanların üretkenlik kayıpları sayılabilir.

Çalışma hayatında sigara Sigaranın iş hayatına etkisi şirketler için yüksek maliyetlere neden olur. Birçok sigara içen kişinin sağlığına, parasına ve arkadaşlarıyla ve aileleriyle geçirdiği zamana mal olur.

Amerikanın İndiana eyaletinde  Tütün kullanımına bağlı yıllık ortalama sağlık bakım maliyetleri toplamda 2,9 milyar dolar civarında olduğu ölçülmüştür.

Bilimsel kanıtlar, sigaranın işyeri verimliliği üzerindeki etkisinin net bir resmini çiziyor. İsveç’te 14.000’den fazla işçi üzerinde yapılan bir çalışmada, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre ortalama 11 gün daha fazla hasta olduğu bulunmuştur.  

Sigara içenlerin Verimliliği ve Sigorta Maliyetleri

Sigara içen çalışanların işverenleri için bir diğer maliyet de nikotin bağımlılığından kaynaklanan daha düşük iş verimliliği.  Araştırmalar sigara içmenin üretkenliği olumsuz etkilediğini, duman molaları ve devamsızlık nedeniyle çalışma süresini kaybettiğini göstermektedir.

Çünkü nikotin güçlü bir bağımlılık yaratan ilaçtır. Sigara içen bir kişinin sigara atağı yaşadığı sırada işe konsantre olması zordur.

Sigara içildikten sonra, 30 dakika içinde sigara içen, hem fiziksel hem de psikolojik yoksunluk belirtilerini hissetmeye başlayabilir.

Sigara molalarından kaynaklanan üretkenlik kaybı, özel bir işverenin sigara içen bir çalışanın bu bağımlılığını sonlandırması verimlilik maliyetini ortadan kaldırmaya yeter.

Sigaranın iş hayatına etkisi, işletmeleri yoran sadece üretkenliğin kaybı değildir.  Sigara içenlerin özel sağlık sigortaları daha maliyetli olmaktadır.

çalışan verimliliği

Çalışanların verimliliğini arttırılması ve sağlıklı yaşama geçmeleri için programlarımızı öğrenebilirsiniz.

 • Sigara Bırakma Terapisi
 • Kilo verme Terapisi
 • Stres Terapisi
 • Alkol Terapisi

Sigara Kullanımı Hangi Alanlarda Verimsizlik Yaratmaktadır

 • Sigara kullananlar sigara içmeyenlere oranla hastalıkları daha zor ve uzun sürede atlatmaka hastalığı daha şiddetli geçirmektedirler.
 • Sigara içenlerin gün içindeki iş saat kaybı ortalama 1 saatdir.
 • İş yerinde sigara yoksunluğu yaşayan bir kişi işine konsantre olamaz.
 • Sigara içtikten sonra ortalama 30 dakika kişinin verimli çalışma ve konsantrasyon sağlayamadığı gözükmektedir.
 • Sigara içilen ortamlar, kişilerin daha fazla hastalanmasına neden olmaktadır.
 • Sigara içilen ortamlar eğer özel alanlar ise, çalışma yerleşim planı üzerinde verimsizliğe neden olmaktadır.
 • Sigara içen kişiler dolaylı içicilik ile sigara içmeyenlerin hastalanmasına neden olabilir ve sigara dumanının hoş olmayan kokusu grup çalışmalarının verimliliğini azaltır.

Sigaranın iş hayatına etkisi, Tütün kullanımının 29.000’den fazla işçi üzerinde yaptığı ulusal bir araştırmada sigara kullananların şirketlere maliyetinin alkol bağımlılığı veya aile sorunlarından daha fazla üretkenlik kaybına neden olduğu görülmüştür.

Amerika’da verimlilik kaybı ve ekstra sağlık maliyetleri arasında, sigara içen bir çalışanın yıllık ortalama 5.816 $ maliyeti bulunduğu hesaplanmıştır.

Çalışanların sigara kullanımı, sigara içmeyen ve astım hastası olan kişiyi de olumsuz etkileyerek verimsizliği tetiklemektedir.

Kurumsam İşbirliği ile Sigara Bırakmak Mümkün

Abrahamson Metodu olarak bir çok şirket ile kurumsal çalışmalarımız bulunmaktadır. Şirketler için sigaranın iş hayatına etkisini anlatan seminerler vermekteyiz ve yaptığımız anlaşmalar ile kurumlara avantajlı fırsatlar ile çalışanların sigarayı bırakmalarını sağlıyoruz.

Call Now Button